Print Page Print Page

ADR Udd, Udvidet

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status
ADR Udvidet 24.11.2020 Bureau Veritas HSE, Fredericia Ledige pladser
Farligt Gods Seminar 28.10.2020 HUSET Middelfart Ledige pladser

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der har overordnede opgaver i forbindelse med landevejstransport af farligt gods.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods på landevej og kunne anvende ADR-konventionen som opslagsværk.

 

Indhold

ADR-konventionen som opslagsværk (DEL 3)

De enkelte aktørers ansvar (DEL 1)

Emballering og pakning (DEL 4)

Mærkning (DEL 5)

Transportdokumentation (DEL 5)

Læsning og stuvning (DEL 7)

Uddannelsesbehov (DEL 8)

Lempelser og undtagelser (DEL 1)

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til farligt gods. F.eks. gennemført basisuddannnelse inden for de seneste 2 år.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.