Print Page Print Page

ADR Udd, Begrænset mængde

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status
Farligt Gods Seminar 28.10.2020 HUSET Middelfart Ledige pladser

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at pakke, mærke og læsse farligt gods der sendes efter reglerne om begrænset mængde, efter ADR konventionen og de nationale bekendtgørelser.

 

Indhold

Identifikation af farligt gods

Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)

Ansvarsfordeling

Lempelser / undtagelser

Valg af emballager

Pakning af emballager

Mærkning af emballager

Sammenlæsning / adskillelse

Uheld og hændelser med farligt gods

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til farligt gods. F.eks. gennemført basisuddannnelse inden for de seneste 2 år.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.