Print Page Print Page

ADR Udd, Dokumentation

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status
Farligt Gods Seminar 28.10.2020 HUSET Middelfart Ledige pladser

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der udarbejder transportdokumentation til farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at udarbejde transportdokumenter, container- / køretøjspakkeattest og hente skriftlige anvisninger på relevante sprog.

 

Indhold

Identifikation af farligt gods

Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)

Ansvarsfordeling

Lempelser / undtagelser

Transportdokumenter

Pakkeattest

Skriftlige anvisninger

Sammenlæsning / adskillelse

Uheld og hændelser med farligt gods

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Alle kan deltage.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.