Print Page Print Page

ADR Uddannelse, Dokumentation

informationer
Start: 21. oktober 2020 08:30
Slut: 21. oktober 2020 15:15
Sted: Bureau Veritas HSE, Fredericia Oldenborggade 25-31 , 7000 Fredericia
Varighed: 1 dag
Antal Mødegange: 1
Pris: kr. 3.260,00
Tilmeldingsfrist: Ikke angivet

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til transporter med farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Transportdokumenter
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods

Undervisere


Else Marie Vejhe Nielsen, Dangerous Goods Trainer