Print Page Print Page

ADR Udd, Kørsel i små mængder

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der transporterer farligt gods i små mængder.

 

Udbytte

Efter kurset må deltageren transportere farligt gods i små mængder (Under frimængden, som begrænset mængde eller som undtaget gods), samt pakke, afmærke og dokumentere farligt gods.

 

Indhold

Identifikation af farligt gods

Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)

Ansvarsfordeling

Lempelser / undtagelser

Transportdokumentet

Pakkeattest

Skriftlige anvisninger

Sammenlæsning / adskillelse

Stuvning og surring af gods

Uheld og hændelser med farligt gods

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Alle kan deltage.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.