Print Page Print Page

ADR Håndtering

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at pakke, mærke og læsse farligt gods, efter ADR konventionen og de nationale bekendtgørelser.

 

Indhold

Identifikation af farligt gods

Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)

Ansvarsfordeling

Lempelser / undtagelser

Valg af emballager

Pakning af emballager

Mærkning af emballager

Sammenlæsning / adskillelse

Uheld og hændelser med farligt gods

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Alle kan deltage.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.