Print Page Print Page

ADR Håndtering og dokumentation

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der skal håndtere, pakke, afmærke, kontrollere og udarbejde farligt gods dokumentation.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at håndtere, pakke, afmærke forsendelser, samt kontrollere og udarbejder dokumentation til transport.

 

Indhold

Identifikation af farligt gods

Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)

Ansvarsfordeling

Lempelser / undtagelser

Valg af emballager

Pakning af emballager

Mærkning af emballager

Håndtering af forsendelser

Transportdokumentet

Pakkeattest

Skriftlige anvisninger

Sammenlæsning / adskillelse

Uheld og hændelser med farligt gods

Dansk national lovgivning

 

    

Forudsætninger

Alle kan deltage.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.