Print Page Print Page

Kemikaliejunglen

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Udbytte

På dette kursus giver vi dig et et overblik over hvilke regler et kemikalie er omfattet af, og efter kurset vil du vide hvad der skal til, for at dit kemikalie kan markedsføres eller anvendes lovligt.

Indhold

  • Kemikalieregler og miljølovgivning
  • Kemikaliedokumentation
  • Arbejdsmiljøregler
  • Klassificering og mærkning
  • Anmeldelse
  • Etiketter
  • Sikkerhedsdatablade (leverandørbrugsanvisninger)
  • Oplag
  • Emballage
  • Transportdokumenter
  • Information om ny lovgivning (bl.a. REACH og CLP (GHS))

Deltagerprofil

Medarbejdere der har brug for generel viden om krav til kemiske produkter - f.eks. arbejdsmiljørepræsentanter, fabriks-, salgs- og marketingschefer i producerende/importerende virksomheder samt medarbejdere, som er ansvarlige for afsendelse eller oplag af farligt gods.

Forudsætninger

Alle kan deltage