Print Page Print Page

CLP/GHS Klassificering

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Udbytte

Efter kurset vil du være i stand til at klassificere kemikalier og lave etiketter til det europæiske marked.

Indhold

  • Klassificering og mærkning efter CLP
  • Fareetiketter
  • De nye farepiktogrammer
  • De nye fare- og sikkerhedssætninger
  • CLP-forordningens struktur og indhold 
  • Konvertering af klassificering fra DSD/DPD til CLP 

*Bemærk - kurset indeholder ikke tolkning af studier, selvvurderinger og fastsættelse af DNEL og PNEC

Deltagerprofil

Til dig der udarbejder virksomhedens sikkerhedsdatablade og fareetiketter mm.

Forudsætninger

Basalt kendskab til kemi er en forudsætning.