Print Page Print Page

Sikkerhedsdatablade

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Udbytte

På kurset lærer du at udfylde alle 16 punkter i sikkerhedsdatabladet efter de nye retningslinjer, som blev ændret i REACH 2010. Vi viser, hvor man kan finde relevante oplysninger og gennemgår også overgangsordningen fra det gamle format til 20-10-formatet

Indhold

Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad efter bestemmelserne i REACH De enkelte punkter i et sikkerhedsdatablad og de regelsæt der skal følges Ændringer i et sikkerhedsdatablad i forhold til REACH Hjælp til informationssøgning (hvor finder man oplysninger til et sikkerhedsdatablad?) EU-regler kontra danske særregler - kan et udenlandsk sikkerhedsdatablad oversættes direkte? *Kurset indeholder ikke gennemgang af klassificerings- og mærkningsreglerne efter DSD/DPD/CLP eller transportklassificering > se CLP/GHS Klassificering og mærkning

Deltagerprofil

Til dig der udarbejder virksomhedens sikkerhedsdatablade og fareetiketter f.eks. den miljøansvarlige.

Forudsætninger

Kendskab til klassificerings- og mærkningsregler (f.eks. fra kurset: CLP/GHS Klassificering og mærkning) samt et overordnet kendskab til kemikalielovgivningen (f.eks. fra kurset Kemikaliejunglen) er en forudsætning for deltagelse.