Print Page Print Page

Transportklassificering

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Udbytte

På kurset lærer du at klassificere kemikalier iht. transportreglerne.

Spændende og aktuelt indhold

Kurset er altid opdateret med nyeste og gældende lovgivning, ligesom vi kigger på fremtidige forventninger til området.

Som minimum kan du forvente:

  • Definition af fareklasser og pakkegrupper
  • Samlebetegnelser
  • Hvad kendetegner den enkelte fareklasse?
  • Hvilken slags kemikalier er ikke omfattet af transportreglerne?
  • Vi gennemgår nogle af vores oplevelse i transportbranchen
  • Vi tager konkrete oplevelser og sager op fra jeres dagligdag

Deltagerprofil

Afsendere af farligt gods - Ansvarlige som udarbejder sikkerhedsdatablade, eller andre, som har berøring med eller ansvar for transportområdet i virksomheden og ønsker en aktuel og præcis viden om området.

Forudsætninger

Alle kan deltage, men et basalt kendskab til kemi er en forudsætning.