Print Page Print Page

Eksponeringsscenarier SDS

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Vores kurser i Eksponeringsscenarier er opdelt i 2

1: Anvendelse i hverdagen

Efter kurset , vil du være klædt på til at foretage simple vurderinger af, om din virksomhed overholder de betingelser, som er opstillet i eksponeringsscenariet for sikker brug af det kemiske stof eller blanding.

Spændende & aktuelt indhold

På kurset gennemgår vi hvordan du sikrer, at virksomheden overholder de krav, der er angivet i eksponeringsscenariet - i forhold til jeres egne proceser.

Vi gennemgår hvilke informationer der kan findes i eksponeringsscenarierne, og illustrerer via en case hvordan virksomhedens anvendelse passer sammen med

2: Formidling af scenarier

Efter kurset , vil du kunne videreformidle de relevante indormationer fra eksponeringsscenarierne til dine kunder.

Spændende & aktuelt indhold

På kurset lærer du hvordan du overholder kravene til formidling af eksponeringsscenarier.

Vi gennemgår hvilke krav , der er til videreformidling af eksponeringsscenarier, og illustrerer via en case hvordan formidlingen kan foregå i praksis

 

Deltagerprofil for begge dele

Det kunne være den miljøansvarlige - eller dig der sidder og udarbejder dokumentation til jeres kunder - herunder sikkerhedsdatablade.

Forudsætninger for begge dele

Alle kan deltage, men kendskab til kemi er en fordel.

Efter dette kursus kan du med fordel tage vores kursus i "Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade"

OBS!

Vælges både del 1 og 2 er prisen 3.600 kr i alt