Print Page Print Page

Kemikalieaffald

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Udbytte

Når kemikalier skal bortskaffes, skal affaldets farlighed vurderes, og det skal bortskaffes på sikker vis. Det kan ske, at det kemikalieaffald, man står med er farligt, eller kan blive farligt under bestemte omstændigheder - derfor skal kemikalieaffald håndteres med omtanke.
På dette kursus lærer du at skelne mellem farligt og ikke farligt affald og at håndtere det farlige affald korrekt

Indhold 

Identifikation af farligt og almindeligt affald
De forskellige koder, bl.a. EAK og Kommunekemi koder
Klassificering af affald
Emballage til farligt affald
Risici ved at håndtere kemikalieaffald
Uheldshåndtering


Deltagerprofil

Medarbejdere, der kommer i berøring med farligt affald, f.eks. laboranter, miljø- og lagermedarbejdere.

Forudsætninger

Alle kan deltage.