Print Page Print Page

IMDG Udd, Opgradering, udvidet, fornyelse

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere, der har opgaver i forbindelse med søtransport af farligt gods

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at udarbejde al relevant farligt gods dokumentation, pakke og mærke farligt gods både i forbindelse med emballager og containere.

 

Indhold

Ansvarsfordeling

Begrænsede mængder

Uddannelsesbehov

Valg af emballager

Pakning af emballager

Mærkning af emballager

Transportdokumentation

Adskillelse, stuvning og surring

Pakning af containere

Uheld og hændelser med farligt gods

 

    

Forudsætninger

Kurset kræver, at man har deltaget på ADR/vej Lager & Administrativt kursus, eller at man inden for de sidste to år har deltaget på IMDG/sø Lager & Administrativt kursus, og skal have dette bevis fornyet.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i IMDG kapitel 1.3.