Print Page Print Page

IMDG Udd, Skibsmæglere & rederier

Holdnavn Startdato Undervisningssted Status

Tilmeld dig ved at klikke på holdnavnet

 

 

Deltagerprofil

 

Medarbejdere der udelukkende accepterer farligt gods, herunder videregiver oplysninger til anden part.

 

Udbytte

Efter kurset vil deltageren være i stand til at foretage kontrol af dokumentation, samt vejlede kollegaer og kunder i forbindelse med søtransport.

 

Indhold

Der udarbejdes ifm. kursus en checkliste, som efterfølgende vil kunne anvendes som et værktøj i forhold til virksomhedens virke og acceptering af farligt gods transporter.

 

Uddannelsen i dette område vil ud over overholdelse af lovkravet om uddannelse i IMDG koden, også sætte kursisten i stand til at vurdere sit ansvar, vejlede kunderne, samt muliggøre en bedre og hurtigere service over for disse.

 

    

Forudsætninger

Alle kan deltage. Da lovteksten er på engelsk, kræves dog godt kendskab til engelsk.

 

Lovgivning

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i IMDG kapitel 1.3.