Print Page Print Page

Persondata politik


Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om oplysninger om dig.

Vi vil gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger og gør opmærksom på, at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret.


Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling. Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.


Kategorier af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din kursustilmelding og betalingen: Navn, telefonnumre, mailadresser,


Modtagere af oplysninger
Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

-De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer
-
Vores kursusafdeling
-
Afholdelsesstedet
-
Kursets undervisere
-
Ved tilmelding til IRCA registrede kurser eller APQP4Wind kurser videregives dine oplysninger til de respektive organisationer.


Hvor stammer dine oplysninger fra
Vi har modtaget oplysningerne fra kursisten eller anden repræsentant fra dine virksomhed.


Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset har været afviklet og op til 5 år efter endt regnskab, for at du har deltaget på det seneste hold.

Hvis du beder om at være tilmeldt nyhedsbrev bliver dine data til det formål gemt indtil du framelder dig.


Dine rettigheder
Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning : https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf