Print Page Print Page

Betingelser / Terms

Generelle betingelser for kurser


Tilmelding:

Tilmeldingen er bindende (se dog nedenfor under framelding). Efter tilmelding fremsender Bureau Veritas bekræftelse på tilmeldingen.


Betaling:

Betalingen skal være Bureau Veritas i hænde senest 30 dage fra modtagelse af faktura.

 

Framelding:

Framelding fra kurset kan ske uden omkostninger, hvis frameldingen er Bureau Veritas i hænde inden fem uger før kursusstart. Ved framelding mellem fem og tre uger før kursusstart beregner Bureau Veritas et administrationsgebyr på 15% af kursusprisen. Ved senere framelding tilfalder det fulde beløb Bureau Veritas. Virksomheden har dog mulighed for at sende en anden deltager. Framelding skal ske skriftligt.


Aflysning:

Bureau Veritas forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser i tilfælde af manglende tilslutning. Evt. aflysning vil snarest blive meddelt allerede tilmeldte, og eventuelt indbetalt kursusgebyr vil blive refunderet.


Re-eksamen (gælder kun for Lead Auditor kurser):

Kursusdeltagere, der ikke består den afsluttende eksamen vil vederlagsfrit blive tilbudt mulighed for re-eksamen ved det efterfølgende kursus eller efter nærmere aftale med Bureau Veritas. En re-eksamen skal dog inden for gældende regler foregå inden for 12 måneder efter at kurset er afsluttet.


De generelle betingelser sendes også sammen med bekræftelsen ved tilmelding.General terms for training courses


Enrollment:

Enrollment is binding (cancellation see below). After receiving your enrollment, Bureau Veritas will send a confirmation. The invoice will be send just before the course.


Payment
:

All payments are due 30 days from the invoice date.


Cancellation of enrollment:

You can cancel your enrollment, without any cost, if the cancellation is received no later the 5 weeks before the course. If you cancel your enrolment 5 – 3 weeks before the course the cancellation fee is 15% of the course fee. If you cancel your enrollment later the 3 weeks before the course, the course fee is non refundable.


All
cancellations must be written and send via email or mail to Bureau Veritas.


Cancellation of the course:

Bureau Veritas reserves the right to cancel or relocate the courses in case of illness or too few participants.

Cancellation will be informed to the participants as quickly as possible and full course fees will be refunded.


Re-exam (Only for IRCA, Lead Auditor courses):

If the participant does not pass the exam, Bureau Veritas offers a free re-exam. The re-exam must be held no later the 12 month after the end date of the course.


Terms are also send together with your confirmation upon enrollment.