Print Page Print Page

Intern Auditor ISO/ IEC 27001

informationer
Start: 1. december 2020 08:30
Slut: 2. december 2020 17:00
Sted: BEST WESTERN Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 , 7000 Fredericia
Varighed: 2 dage
Antal Mødegange: 2
Pris: kr. 11.200,00
Tilmeldingsfrist: 30. november 2020

 

Intern audit i henhold til ISO/IEC 27001

 

”At anerkende risici og sikre værdier" er et par af de grundlæggende principper for et vellykket ledelsessystem, der giver virksomheder en optimal beslutningsstøtte og tillid til egne beslutninger.

 

ISO 27001 giver med forslagene til tiltag og mål en generisk ramme for sikkerheds design og omfang.

 

På kurset tager vi udgangspunkt i, at Intern audit er et af de vigtigste elementer til beslutningsstøtte i et ledelsessystem. Ud over krav og procedurer for planlægning, udførelse og rapportering af interne audits i henhold til ISO 27001 og ISO 19011, som er den generiske audit standard, lærer du hvordan du gennemfører interne audit bedst muligt. Vi arbejder bl.a. med en gennemgående case for at lære disciplinerne i praksis.

 

På seminaret vil vi også ganske kort komme ind omkring GDPR standarden ISO 27701 samt sammenhængen imellem de to standarder.


Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der er ansvarlige for at udføre interne audits i henhold til ISO 27001. Kendskab til ISO 27001 standarden er påkrævet, hvorfor deltagelse i det forudgående ”ISO 27001 inspirationsseminar" anbefales.

 

Kurset henvender sig derudover til specialister og ledere, der ønsker at lære audit disciplinen til ISO 27001 i detaljer samt tilegne sig et grundlæggende kendskab til den tilhørende certificering.

 

Dvs. især til specialister fra it-afdelinger, it-sikkerhed og kvalitetsledere, men også andre faggrupper kan have godt udbytte at kurset. Det kunne fx være Jura, HR og øvrige standard områder.

 

Målsætning / Udbytte for deltagerne

 

Efter Intern Audit kurset vil deltageren vide hvordan, og kan påtage sig opgaven med, at udfører interne audits med planlægning, udførelse og rapportering efter ISO27001 standardens krav elementer, herunder Annex A kravskema.

 
Kursusindhold
-Behandling af målsætningerne og beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes fra ISO 27001
-
Audits (planlægning og implementering)
-
Kommunikationsteknikker
-
Intern auditors adfærd
-
Forberedelse af audit, udførelse af audit, rapportering
-
Afvigelsesrapporter
-
Løbende forbedringer
-
Øvelser og casestudier


Elektronisk kursusmateriale
Kursusmaterialet fremsendes til dig pr. mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv sørge for at printe det ud inden kurset. Alle øvelse udleveres på kurset.


De nævnte priser er ekskl. moms.

 


Undervisere


Jens Bertelsen,