Print Page Print Page

Intern Auditor Miljø

informationer
Start: 2. september 2020 08:30
Slut: 3. september 2020 16:00
Sted: BEST WESTERN Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 , 7000 Fredericia
Varighed: 2 dage
Antal Mødegange: 2
Pris: kr. 11.200,00
Tilmeldingsfrist: 2. september 2020


Målsætning
Efter gennemførelse af kurset vil deltageren have kendskab til auditeringsteknikker og værktøjer, der gør dem i stand til ved hjælp af auditredskabet at vurdere den miljømæssige bærdedygtighed i miljøledelsessystemer op mod både strategiske og operationelle kravelementer i standarden

Deltageren trænes desuden i at vurdere, om miljøledelsessystemet opfylder kravene i ISO 14001:2015. 

 

 

Indhold
- Interne audits – formål, planlægning, gennemførelse og rapportering
- Den interne auditor – ansvar, egenskaber og færdigheder
- Fortolkning af kravelementerne i ISO 14001:2015 i forbindelse med audit, og hvordan et miljøledelsessystem kan skabe værdi og /eller bæredygtighed i virksomheden
-Diskussion af, hvad der er god praksis og hvad der er minimumskrav
- Praktiske øvelser med coaching og feedback

 

Målgruppe/Forudsætninger
Seminaret henvender sig til ledelsespersoner og /eller miljømedarbejdere i virksomheden, der gerne vil arbejde konkret med både forbedringer og kontrol af, om deres organisation arbejder miljømæssig bæredygtigt. Det gælder sektionschefer samt selvfølgelig miljømedarbejdere.

Kurset er relevant for ledelsen og medarbejdere, der skal vurdere og gennemføre interne audits. Der er indlagt i kurset, at deltagerne på forhånd har læst /orienteret sig i standarden og besvaret nogle grundlæggende spørgsmål, som gennemgås på kurset.

 

Ved tilmelding bliver du automatisk tilmeldt overnatning og aftenforplejning mellem de to kursusdage. Prisen er kr. 1.200,- ekskl. moms. Ønsker du ikke at gøre brug af dette, skriv det venligst i kommentarfeltet ved tilmelding.

 

Elektronisk kursusmateriale
Kursusmaterialet fremsendes til dig pr. mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv sørge for at printe det ud inden kurset. Alle øvelse udleveres på kurset.
 

 

 

 

De nævnte priser er ekskl. moms.

 


Undervisere


Klaus Behrndt, Lead Auditor Quality, Environment and Energy

Klaus Behrndt har arbejdet med forbedring af miljøet i mange dele af verden, og han har en særlig forkærlighed for Nigaragua. Han er Bureau Veritas' spydspids inden for klimaregnskaber og carbon footprint, og han har kendskab til den praktiske håndtering af disse regnskaber. Hans undervisning er præget af gode pædagogiske principper, og han kaster gerne sig selv ind i eventuelt rollespil.