Print Page Print Page

Farligt gods

Farligt gods-afdelingen hos Bureau Veritas Danmark er en af landets førende udbyder af farligt gods kurser.


Her har du mulighed for at finde dit næste farligt gods kursus inden for landevej (ADR), søfart (IMDG), luftfart (IATA) samt sikkerhedsrådgivning.


Har jeres virksomheder brug for at få uddannet flere medarbejdere på én gang, tilbyder vi også virksomhedstilpassede kurser.


Hvad betyder et farligt gods kursus ved Bureau Veritas for din virksomhed?


Overholdelse af regler og lovgivning
Vi hjælper din virksomhed med at overholde de regler, der gælder for netop jeres forsendelser og derved sikre, at virksomhedens image ikke lider skade.


Minimering af risici
Vi hjælper din virksomhed med at nedsætte antallet af uheld, ulykker eller hændelser, der skyldes uvidenhed eller manglende træning.


Forbedret kundeoplevelse
Vi hjælper din virksomhed med at sikre, at jeres forsendelser har alle muligheder for at nå frem til tiden, at forsendelserne er i orden, samt at du har den rigtige transportør, der kender og overholder gældende lovgivning og regler.


Vores IATA kurser er godkendt af IATA og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Læs mere og tilmeld dig til vores kurser inden for farligt gods her